Zasady rozliczeń

Pomoc prawna jest usługą odpłatną. Wysokość wynagrodzenia jest ustalana podczas indywidualnych rozmów z klientem.

Aktualną informację o stawkach wynagrodzenia za udzielenie porady, sformułowanie pozwu, pomocy prawnej w trakcie całego procesu można uzyskać pod numerem telefonu: +48 607 038 798 (od 9.00 do 21.00)

UWAGA: osoby, których sytuacja materialna nie pozwala na korzystanie z usług adwokata, nie są pozbawione możliwości skorzystania z porad prawnych i zawsze mogą zwrócić się do poradni nieodpłatnych działających przy sądach kościelnych.