DyplomDyplom dr Seweryn Świaczny

Prawnik, adwokat przy Sądzie Biskupim w Sosnowcu i ad casum we wszystkich sądach kościelnych, jeden z nielicznych specjalistów w dziedzinie rozwiązania małżeństwa w prawie kanonicznym, praktyk w zakresie doradztwa w sprawach o stwierdzenie nieważności małżeństwa w sądach kościelnych. Absolwent Wydziału Teologicznego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego - 1991 r., praca magisterska: Wpływ nerwic na ważność zgody małżeńskiej.

Doktorat na Wydziale Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Nawarry w Pampelunie (Hiszpania) - 1998 r., praca doktorska: La disolucion del vinculo en el matrimonio de los no bautizados. El ejercicio de la potestad pontificia.

W latach 1998-2005 sędzia audytor w Sądzie Metropolitalnym w Katowicach.
W latach 2002-2006 adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, w Katedrze Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego, Zakład Prawa Kanonicznego.
W latach 2008-2010 Dziekan Wydziału Nowej Ekonomii w Górnośląskiej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości w Chorzowie.

Autor dwóch pozycji książkowych, w tym jeden poradnik (do nabycia w księgarniach internetowych) i wielu artykułów na temat prawa małżeńskiego.

Oferuje fachową pomoc w zakresie stwierdzenia nieważności małżeństwa w trybunałach kościelnych, popularnie zwanego unieważnieniem małżeństwa. Pomoc ta obejmuje sformułowanie pozwu i pisanie pism procesowych w I i II instancji, jak również, gdy zajdzie taka konieczność w III instancji.

Miasta: Kraków, Katowice, Częstochowa, Sosnowiec, Gliwice, Zabrze, Bytom, Bielsko-Biała, Ruda Śląska, Rybnik, Tychy, Dąbrowa Górnicza, Opole, Chorzów, Siemianowice Śląskie.